Стаття 112. Охоронні зони

1. Охоронні зони створюються:

а) навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

б) уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

2. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України.

Коментар:

До ч. 1. Охоронні зони можна визначити (за відсутності законодавчої дефініції) як території із обмеженим режимом використання, що встановлюються навколо особливо цінних та/або вразливих об'єктів з метою їх фізичної охорони та, у деяких випадках, зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти. Охоронні зони, зокрема, встановлюються навколо:

- об'єктів природно-заповідного фонду (ч. 2 ст. 4, ст. ст. 18, 21, 39, 40 та ін. Закону України "Про природно-заповідний фонд України");

- об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 54 ЗКУ, ст. 32 Закону України "Про охорону культурної спадщини");

- об'єктів транспорту (ст. ст. 67 - 74 ЗКУ, ст. 41 Повітряного кодексу України, ст. 11 Закону України "Про транспорт", ст. 6 "Про залізничний транспорт", ст. 11 Закону України "Про трубопровідний транспорт", Закон України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів", постанова КМУ "Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів" від 16.11.2002 N 1747);

- об'єктів зв'язку (ст. 75 ЗКУ, ст. 10 Закону "Про телекомунікації", постанова КМУ "Про затвердження правил охорони ліній електрозв'язку" від 29.01.96 N 135);

- об'єктів енергетики (ст. ст. 1, 19 Закону України "Про електроенергетику", Закон України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів", постанова КМУ "Про затвердження Правил охорони електричних мереж" від 04.03.97 N 209);

- об'єктів гідрометеорологічної діяльності (ст. 13 Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність", постанова КМУ "Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання" від 11.12.99 N 2262);

- геодезичних пунктів (ст. 22 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" від 23.12.98, постанова КМУ "Про Порядок охорони геодезичних пунктів" від 19.07.99 N 1284);

- інженерних комунікацій (див. п. п. 21, 25, 28, 35 Єдиних правил ремонту, утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними і охорони, затв. постановою КМУ від 30.03.94 N 198).

На плані червоним пунктиром позначено охоронну зону історико-культурного ландшафтного комплексу Цитадель у м. Львові295

До ч. 2. Правовий режим охоронних зон відрізняється залежно від об'єкта, навколо якого встановлена зона, проте завжди передбачає обмеження щодо можливих видів використання земельної ділянки. Конкретний зміст режиму охоронної зони визначається актами, наведеними у коментарі до ч. 1.