Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель

1. Зони особливого режиму використання земель створюються навколо військових об'єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, для забезпечення функціонування цих об'єктів, збереження озброєння, військової техніки та іншого військового майна, охорони державного кордону України, а також захисту населення, господарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах.

2. Уздовж державного кордону України встановлюється прикордонна смуга, у межах якої діє особливий режим використання земель.

3. Розмір та правовий режим прикордонної смуги встановлюються відповідно до закону.

Коментар:

До ч. 1. Зони особливого режиму використання земель - території з обмеженим режимом використання, які встановлюються навколо військових об'єктів з метою їх фізичної охорони, а також захисту населення та територій від впливу таких об'єктів (таке визначення випливає із ч. 1 коментованої статті, ст. 3 Закону України "Про використання земель оборони").

Ст. 3 Закону України "Про використання земель оборони" відносить до зон особливого режиму використання земель прикордонну смугу (див. ч. 2 коментованої статті та коментар до неї). Правовий режим прикордонної смуги визначається Законом України "Про державний кордон України" (ст. ст. 18, 22 - 24), а також постановою КМУ від 27.07.98 N 1147 "Про прикордонний режим".

Вже згаданою ст. 3 Закону України "Про використання земель оборони" передбачено, що навколо військових частин та оборонних об'єктів можуть створюватися зони з особливим режимом використання земель з метою забезпечення функціонування цих військових частин та об'єктів, збереження озброєння, військової техніки, іншого військового майна, охорони державного кордону України, захисту населення, господарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах.

Деякі особливості використання земель у межах зон особливого режиму використання навколо військових об'єктів Збройних Сил України визначені наказом Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про порядок надання в користування земель (земельних ділянок) для потреб Збройних Сил України та основні правила користування наданими землями" від 22.12.97 N 483 (див. також ст. 77 ЗКУ та коментар до неї).

До ч. 2. Прикордонна смуга - це "ділянка місцевості, яка встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках або вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм у межах територій селищних і сільських рад, прилеглих до державного кордону, але не може бути меншою від ширини смуги місцевості, що знаходиться в межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних інженерних споруджень" (див. п. 2 Положення про прикордонний режим, затв. постановою КМУ від 27.07.98 N 1147, виданого на виконання вимог Закону України "Про державний кордон України").

До прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення (п. 2 Положення про прикордонний режим, затв. постановою КМУ від 27.07.98 N 1147).

Правовий режим використання земель в межах прикордонної смуги визначається з урахуванням положень ч. 3 коментованої статті.

До ч. 3. Правовий режим прикордонної смуги встановлюються розділом 3 Закону України "Про державний кордон України". Розмір прикордонної смуги встановлюється "з урахуванням особливостей місцевості та умов, що визначаються Кабінетом Міністрів України" (ст. 22 Закону України "Про державний кордон України"). Фактично ж КМУ безпосередньо встановив прикордонну смугу своєю постановою від 27.07.98 N 1147 "Про прикордонний режим". Ширина та межі смуги в конкретній місцевості може бути "змінена обласними державними адміністраціями за поданням Адміністрації Державної прикордонної служби, але вона не може бути меншою від ширини смуги місцевості, що знаходиться в межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних інженерних споруджень" (п. 1 постанови).