Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них

1. Органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, здійснюють продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) громадянам, юридичним особам та іноземним державам на підставах та в порядку, встановлених цим Кодексом.

2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах у формі аукціону здійснюється у випадках та порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу. 

Коментар:

Загальна характеристика. Після змін, внесених Законом України від 16.09.2008 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву", коментована стаття фактично втратила регулятивне значення.

Разом із тим, вважаємо за необхідне звернути увагу на декілька моментів, пов'язаних із продажем земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них.

За загальним правилом, земельна ділянка державної або комунальної власності або "право на неї" відчужується "на конкурентних засадах у формі аукціону" (див. ч. 1 ст. 134 ЗКУ та коментар до неї). Порядок відчуження визначається гл. 21 ЗКУ.

Винятки із правила про продаж на аукціоні передбачені насамперед ч. ч. 2, 3 ст. 134 ЗКУ та іншими нормами законодавства (див. коментар до  ч. ч. 2, 3 ст. 134). Порядок неконкурентного продажу у цьому випадку визначається ст. 128 ЗКУ. Порядок неконкурентного надання земельних ділянок у користування визначено ст. 123 ЗКУ.

Оскільки право власності на землю набувається виключно відповідно до закону (ст. 14 Конституції України), а органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України" (ст. 19 Конституції України), на нашу думку, земельні ділянки державної та комунальної власності відчужуються виключно за договорами купівлі-продажу та, у прямо передбачених законом (ч. 1 ст. 12 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності") випадках, міни. Законодавство не передбачає можливості відчуження земельних ділянок за іншими договорами.