Стаття 182. Мета землеустрою

Мета землеустрою полягає в забезпеченні раціонального використання та охорони земель, створенні сприятливого екологічного середовища та поліпшенні природних ландшафтів.

Коментар:

Коментоване визначення мети землеустрою не є загальноприйнятим у науці. Так, на думку М. М. Шульгіна421, землеустрій переслідує "поліпшення порядків землеволодіння і землекористування"; за І. Є. Германом422, він спрямований на "поліпшення стану поземельних відносин". Втім, видається, що потреби законодавчої фіксації визначення мети землеустрою взагалі не було.

Мета землеустрою досягається шляхом вирішення його завдань (див. ст. 183 ЗКУ та коментар до неї).