Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель

Контроль за використанням та охороною земель полягає в забезпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України.

Коментар:

Регулятивного навантаження коментована норма не несе. Коментоване положення могло б бути включене до підручника, проте в законі воно недоречне.