Стаття 209. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

1. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються до відповідних бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

2. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Коментар:

Загальна характеристика. Коментована стаття зазнає змін практично кожного року. При цьому практикується також невнесення до неї безпосередніх змін, а визначення порядку зарахування та витрачання коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, у актах бюджетного законодавства - див., зокрема, п. 5 ст. 1 Закону України "Про деякі питання організації бюджетного процесу у 2010 році".

До ч. 1. Коментована норма пов'язана з ч. 2 ст. 209 ЗКУ в частині цільового використання отриманих коштів. Передумовою можливого цільового використання коштів відповідно до ч. 2 ст. 69 Бюджетного кодексу України є норма про те, що з відповідною метою можуть бути використані кошти спеціального фонду за рахунок платежів та в межах коштів, що надійшли до цього фонду.

До ч. 2. Відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України бюджет може складатися із загального та спеціального фондів. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Коментована норма визначає, що кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються виключно на перелічені у ній цілі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається. Таким чином, зарахування таких коштів має відбуватись до спеціального фонду відповідних бюджетів.