Акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг

Додаток 2
до Правил 

 

 

 

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ
про неналежне надання або ненадання послуг

________________________________
              (назва населеного пункту) 

__________________ 200_ р.
(дата складення) 

     Згідно з договором N ________________________________________________________________
споживач ____________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
висловлює претензії виконавцю щодо якості надання послуг
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (види послуг)
за відхилення _________________________________________________________________________
                                                                   (види порушень, кількісні та/або якісні показники надання послуг
_____________________________________________________________________________________
 згідно з умовами договору)
_____________________________________________________________________________________
період порушень _______________________________________________________________________
з _____________________ 200_ р. до _______________________ 200_ р.
період порушень ______________________________________________
з _____________________ 200_ р. до _______________________ 200_ р.

   У зв'язку з викладеним виконавець повинен забезпечити відповідний рівень надання послуг, зробити перерахунок розміру плати за неналежно надані або ненадані послуги та сплатити неустойку споживачам згідно з умовами договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

      Інші умови: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

      Цей акт склали 

 

 

виконавець _____________________________
_______________________________________
               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

адреса _________________________________
телефон _______________________________
________________
        (підпис)

М. П. 

споживач _____________________________
______________________________________
              (підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

адреса ________________________________
телефон ______________________________
_____________
      (підпис)  

 

 

    У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі: 

 

 

споживач, що проживає у будинку
N ________ кв. ____________
________________________________________
                       (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________
              (підпис) 

споживач, що проживає у будинку
N _________ кв. ____________
_________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________
               (підпис) 

 

 

(Постанова КМ, КМ України, від 03.09.2009, № 933 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630")