Заява громадянина України про оформлення набуття дитиною громадянства України

Форма 18

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства закордонних справ України 
від 15 вересня 2006 р. N 185 

 

 

 

(печатка консульської установи)

Керівнику дипломатичного представництва/
Консульської установи України
в ______________________
_______________________
_______________________ 

 
ФОТО
35 х 45
мм
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

Я, ________________________________________________________________, громадянин України,
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові) 
прошу оформити набуття моєю дитиною громадянства України.

Повідомляю такі відомості: 

 

 

N
з/п 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини (якщо змінювалося прізвище, ім'я, по батькові, то перелічити всі прізвища, імена, по батькові) 

 

Число, місяць і рік народження дитини  

 

Національність 

 

Місце народження дитини (як зазначено у свідоцтві про народження) 

 

Перебування дитини в статусі особи без громадянства 

 

Перебування дитини в громадянстві інших держав (з якого часу) 

 

Перебування батьків дитини в громадянстві України (з якого часу):  

 

7.1 

батько 

 

7.2 

мати 

 

Перебування одного з батьків дитини в статусі особи без громадянства 

 

Перебування одного з батьків дитини в іноземному громадянстві 

 

10 

Місце проживання того з батьків, який є громадянином України і подає цю заяву 

 

 

Достовірність викладених в заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую:

___ ____________ 200_ р.                                                                            ___________________
                                                                                                                                                                        (підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ПОМІТКИ
(заповнюється консульською посадовою особою)

Громадянин України _______________________________________________________________ має:
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові) 
паспорт громадянина України для виїзду за кордон: серія _____________ N _____________________,
виданий _____________________________________________________________________________
                                                                                            (назва установи, яка видала паспорт) 

Дитина ___________________________________________________ має свідоцтво про народження
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові дитини) 
серія ___________ N ____________, видане ________________________________________________
                                                                                                               (дата видачі та найменування органу, що видав документ) 

Заяву прийняв і правильність її заповнення та всі необхідні документи, долучені до заяви-анкети, перевірив: ____________________________________________________________________________
                                                                         (посада, прізвище та ініціали консульської посадової особи) 

___ ____________200_ р.                                                                             ____________________
                                                                                                                                                                                  (підпис) 

Прийняте рішення:
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

є громадян _______ України згідно з ____ пунктом Порядку та відповідно до статті 14 Закону України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року.

Консульська посадова особа                      _______________________              (прізвище та ініціали)
                                                                                                                      (підпис) 

"Затверджую"
Керівник дипломатичного
представництва/
Консульської установи                               ______________________                 (прізвище та ініціали)
                                                                                                                   (підпис)

 

 

 

Директор Департаменту
консульської служби
МЗС України

 
 
Б. М. Базилевський

 

(Наказ|Форма, МЗС, від 15.09.2006, № 185 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")