Заява про видачу паспорта замість утраченого, викраденого або зіпсованого

Додаток 9
до пункту 21 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України 

 

 

 

 

Зразок 

Начальникові ________________________________
                                                   (назва територіального
____________________________________________
                                               підрозділу)
____________________________________________
                   (прізвище, ім'я та по батькові, адреса реєстрації
____________________________________________
                                                     заявника) 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу видати мені паспорт замість утраченого, викраденого або зіпсованого (зайве закреслити).

Паспорт утрачено, викрадено, зіпсовано (зайве закреслити) ___________________________________
                                                                                                                                                                              (дата,
______________________________________________________________________________________
                                                                          обставини втрати, викрадення або псування)
______________________________________________________________________________________

У разі знайдення втраченого паспорта зобов'язуюся повернути його до ______________________________________________________________________________________
                                                       (назва територіального підрозділу, до якого буде повернуто паспорт) 

___.____________ 20__ року                                                                     ___________________________
                                                                                                                                                                                         (підпис) 

 

 

 

Директор ДДГІРФО
МВС України

 
В. С. Бондар