Заява про видачу тимчасового посвідчення громадянина України

Додаток 1
до пунктів 1, 2 Порядку оформлення і видачі тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України 

 

Зразок

 

 

Начальникові _________________________
                              (назва територіального підрозділу 
_____________________________________
                                                 служби)
_____________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові, адреса реєстрації
_____________________________________
                                           заявника) 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу видати тимчасове посвідчення громадянина України, що підтверджує мою особу, на час розгляду моєї заяви про втрату, викрадення або псування (зайве закреслити) паспорта.

___ ____________ 20__ року 

__________________
(підпис) 

 

 

Видано тимчасове посвідчення N _____ від ____________ 20__ року.

 

Т. в. о. директора Державного
департаменту у справах
громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб МВС
України
полковник міліції

 
 
 
 
 
С. І. Радутний