Заява про встановлення належності до громадянства України дитини

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 20 липня 2006 р. N 716 

 

Зразок

 

Форма 2
до пункту 1 наказу 

 

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________

 
ФОТО
ДИТИНИ
35 х 45
 
 

 

 

ЗАЯВА
про встановлення належності до громадянства України дитини

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                        (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків дитини чи законного представника) 

прошу встановити належність до громадянства України дитини на підставі:

- пункту 1 частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України";

- пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України".

(необхідне підкреслити)

Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

 

 

N
з/п

Запитання

Відповіді

Прізвище, ім'я, по батькові дитини  

  

Дата народження дитини 

  

Місце народження дитини 

  

Підстави для встановлення належності до громадянства України дитини: постійне проживання на території України за станом на 24.08.91 чи проживання в Україні за станом на 13.11.91 (зазначити необхідне) 

  

Прізвище, ім'я, по батькові батьків (одного з них) або іншого законного представника дитини, з яким вона постійно проживала на території України за станом на 24.08.91 або проживала в Україні за станом на 13.11.91 

  

Місце проживання дитини 

  

 

___ ____________ 20__ року 

______________________
(підпис заявника) 

 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про встановлення належності дитини до громадянства України, має:

а) паспорт громадянина України серії ______ N ________________, виданий ____________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                               (коли та яким органом виданий паспорт) 

б) паспорт громадянина колишнього СРСР серії __________ N ________________________________,
виданий ______________________________________________________________________________;
                                                                              (коли та яким органом виданий паспорт) 

в) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________,
видану _______________________________________________________________________________
                                                                               (коли та яким органом видано посвідку) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище та ініціали) 

___ _____________ 20__ року                                                                       _________________________
                                                                                                                                                                                           (підпис) 

Прийняте рішення

Установити належність до громадянства України відповідно до пункту _____________ частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України" ______________________________
                                                                                                                                                                             (прізвище, ім'я,
________________________________ з __________________________________________ 1991 року.
                       по батькові дитини)                                                   (зазначити: 24 серпня чи 13 листопада) 

 

 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України

 
Є. Т. Калюжко

 

(Наказ|Форма, МВС, від 20.07.2006, № 716 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")