Заява про згоду дитини віком від 14 до 18 років на вихід з громадянства України

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 20 липня 2006 р. N 716 

 

Зразок

 

Форма 39
до пункту 1 наказу 

 

 

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) _____________________________

ЗАЯВА
про згоду дитини віком від 14 до 18 років на вихід з громадянства України

Мені, _______________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові дитини віком від 14 до 18 років)
відомо, що ___________________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові батька, матері або законного представника дитини)
звернувся (звернулася) із заявою про оформлення мені виходу з громадянства України відповідно до частини ___________________________ статті 18 Закону України "Про громадянство України".

У зв'язку з цим я підтверджую свою згоду на вихід з громадянства України.

___ ____________ 20__ року                                                                   ___________________________
                                                                                                                                                                             (власний підпис) 

 

 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України

 
Є. Т. Калюжко

 

(Наказ|Форма, МВС, від 20.07.2006, № 716 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")