Заява про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України

Форма 8

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства закордонних справ України 
від 15 вересня 2006 р. N 185 

 

 

Заява
про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України

Мені, ________________________________________________________________________________,
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові дитини віком від 14 до 18 років)
відомо, що моя мати (батько) ____________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків) 
набуває громадянство України і одночасно клопоче про його набуття мною.

У зв'язку з цим я підтверджую свою згоду на набуття громадянства України разом з матір'ю (батьком).

___ ____________ 20__ р.                                                                                   ______________________
                                                                                                                                                                                           (підпис особи)

 

 

 

Директор Департаменту
консульської служби
МЗС України

 
 
Б. М. Базилевський

 

(Наказ|Форма, МЗС, від 15.09.2006, № 185 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")