Заява про зміну громадянства

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 20 липня 2006 р. N 716 

 

Зразок

 

Форма 14
до пункту 1 наказу 

 

______________________________
   (Президентові України чи начальникові
               ГУМВС (УМВС) України)
в (у) _________________________ 

  

 

ЗАЯВА
про зміну громадянства

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
___ ____________ 19__ року народження, уродженець(-ка) ___________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                             (місце народження)
громадянин(-ка) ___________________________________________, на підставі Угоди між Україною і
                                                                                  (назва держави)
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (повна назва Угоди)
______________________________________________________________________________________,
що передбачає припинення громадянства __________________________________________________
                                                                                                                                                (назва держави)
одночасно з набуттям громадянства України, а також, що громадянство України набувається відповідно до чинного законодавства України, прошу:
(зазначити необхідне позначкою "V")

  

оформити мені набуття громадянства України за територіальним походженням  

  

прийняти мене до громадянства України 

  

поновити мене в громадянстві України 

 

 

з подальшим припиненням громадянства __________________________________________________
                                                                                                                                                   (назва держави) 

Свою належність до громадянства ________________________________________________________
                                                                                                                                     (назва держави)
підтверджую __________________________________________________________________________
                                                                                          (назва документа, його серія, номер,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                       коли та ким виданий) 

Цей документ зобов'язуюся здати одночасно з отриманням паспорта громадянина України.

Якщо в установленому порядку від компетентних органів _____________________________________
                                                                                                                                                                      (назва держави)
не буде отриманий документ про припинення мого ___________________________ громадянства, я зобов'язуюся подати декларацію про відмову від громадянства цієї держави.

___ _____________ 20__ року                                                                        _________________________
                                                                                                                                                                                    (підпис заявника) 

 

 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України

 
Є. Т. Калюжко

 

(Наказ|Форма, МВС, від 20.07.2006, № 716 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")