Заява про зміну дитиною громадянства

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 20 липня 2006 р. N 716 

 

Зразок

 

Форма 20
до пункту 1 наказу 

 

______________________________
    (Президентові України чи начальникові
                ГУМВС (УМВС) України)
в (у) __________________________

ЗАЯВА
про зміну дитиною громадянства

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                        (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків чи законного представника дитини)
на підставі Угоди між Україною та ________________________________________________________,
                                                                                                                                      (назва держави
______________________________________________________________________________________
                                                                                               та повна назва Угоди)
______________________________________________________________________________________,
що передбачає припинення громадянства _________________________________________ одночасно
                                                                                                                                        (назва держави)
з набуттям громадянства України, а також, що громадянство України набувається відповідно до чинного законодавства України, прошу:
(зазначити необхідне позначкою "V")

  

оформити набуття дитиною громадянства України за територіальним походженням  

  

прийняти дитину до громадянства України 

  

поновити дитину в громадянстві України 

 

 

______________________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження дитини)
______________________________________________________________________________________
з подальшим припиненням громадянства __________________________________________________
                                                                                                                                                  (назва держави) 

Належність дитини до громадянства ______________________________________________________
                                                                                                                                                  (назва держави)
підтверджую __________________________________________________________________________
                                                                                            (назва документа, його серія, номер, 
______________________________________________________________________________________
                                                                                                        коли та ким виданий) 

Цей документ зобов'язуюся здати одночасно з отриманням документа про набуття дитиною громадянства України.

Якщо в установленому порядку від компетентних органів _____________________________________
                                                                                                                                                                       (назва держави)
не буде отриманий документ про припинення дитиною громадянства цієї держави, я зобов'язуюся подати декларацію про відмову дитини від громадянства _____________________________________,
                                                                                                                                                                       (назва держави)
не користуватися правами і не виконувати обов'язків, передбачених її законодавством.

___ _______________ 20__ року                                                                  __________________________
                                                                                                                                                                                   (підпис заявника) 

 

 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України

 
Є. Т. Калюжко

 

(Наказ|Форма, МВС, від 20.07.2006, № 716 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")