Заява про оформлення набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 20 липня 2006 р. N 716 

 

Зразок

 

Форма 33
до пункту 1 наказу 

 

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________

 
ФОТО
35 х 45
 
 

 

 

ЗАЯВА
про оформлення набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                   (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків дитини, який є громадянином України)
прошу оформити набуття громадянства України моєю дитиною відповідно до частини _______________ статті 14 Закону України "Про громадянство України" у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її _________________________________________________________________
                                                                                                                         (зазначити необхідне) 

Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

 

 

N
з/п

Запитання

Відповіді

Прізвище, ім'я, по батькові дитини  

  

Дата народження дитини  

  

Місце народження дитини  

  

Громадянство дитини 

  

Громадянство батька дитини (зазначити дату та підстави набуття) 

  

 

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ ____________ 20__ року 

__________________________
(підпис заявника) 

 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву, має паспорт громадянина України серії __________ N __________________,
виданий ______________________________________________________________________________
                                                                                           (коли та ким виданий паспорт) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                            (посада, прізвище та ініціали) 

___ _____________ 20__ року                                                                   ___________________________
                                                                                                                                                                                         (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити набуття громадянства України ______________________________________________
                                                                                                                                                           (прізвище, 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             ім'я, по батькові дитини)
відповідно до частини ______________ статті 14 Закону України "Про громадянство України" у зв'язку з перебуванням у громадянстві України його (її) _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (батька, матері чи обох батьків - зазначити необхідне) 

 

 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

 

 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України

 
Є. Т. Калюжко

 

(Наказ|Форма, МВС, від 20.07.2006, № 716 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")