Заява про оформлення набуття особою громадянства України за народженням

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 20 липня 2006 р. N 716 

 

Зразок

 

Форма 5
до пункту 1 наказу 

 

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) __________________________

ЗАЯВА
про оформлення набуття особою громадянства України за народженням

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                           (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків дитини чи законного представника)
прошу оформити набуття громадянства України за народженням дитині відповідно до частини _______________ статті 7 Закону України "Про громадянство України".

Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

 

 

N
з/п

Запитання

Відповіді

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

  

Дата народження дитини 

  

Місце народження дитини 

  

Громадянство батька на момент народження дитини  

  

Громадянство матері на момент народження дитини 

  

Прізвище, ім'я, по батькові батька дитини та наявність у нього законних підстав для проживання на території України в момент народження дитини: 

  

6.1 

дозвіл на постійне чи тимчасове проживання або дозвіл на імміграцію (зазначити дату) 

  

6.2 

наявність у паспорті громадянина колишнього СРСР відмітки про постійну чи тимчасову прописку (реєстрацію) 

  

6.3 

наявність відмітки про реєстрацію в національному паспорті  

  

6.4 

отримання статусу біженця в Україні чи притулку в Україні (зазначити дату)  

  

Прізвище, ім'я, по батькові матері дитини та наявність у неї законних підстав для проживання на території України в момент народження дитини: 

  

7.1 

дозвіл на постійне чи тимчасове проживання або дозвіл на імміграцію (зазначити дату) 

  

7.2 

наявність у паспорті громадянина колишнього СРСР відмітки про постійну чи тимчасову прописку (реєстрацію) 

  

7.3 

наявність відмітки про реєстрацію в національному паспорті 

  

7.4 

отримання статусу біженця в Україні чи притулку в Україні (зазначити дату) 

  

Місце проживання та номер телефону особи, яка подає заяву  

  

 

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ ____________ 20__ року 

_________________________
(підпис особи, яка подає заяву) 

 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за народженням, має:

а) паспорт громадянина України серії ________ N _______________, виданий ___________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                (коли та яким органом виданий паспорт) 

б) паспорт громадянина колишнього СРСР серії _________ N _________________________________,
виданий ______________________________________________________________________________;
                                                                                (коли та яким органом виданий паспорт) 

в) посвідку на проживання для іноземців серії ___________ N __________________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                                (коли та яким органом видано посвідку) 

г) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії __________ N _______________________,
видану _______________________________________________________________________________;
                                                                                (коли та яким органом видано посвідку) 

ґ) посвідчення біженця N __________, видане ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                             (коли та яким органом видано посвідчення) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року                                                                           ________________________
                                                                                                                                                                                            (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити набуття громадянства України за народженням відповідно до частини ___________ статті 7 Закону України "Про громадянство України" _____________________________________
                                                                                                                                                                   (прізвище, ім'я, 
_________________________________________________________ з моменту його (її) народження.
                                                          по батькові дитини) 

 

 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України

 
Є. Т. Калюжко

 

(Наказ|Форма, МВС, від 20.07.2006, № 716 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")