Заява про оформлення поновлення в громадянстві України

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 20 липня 2006 р. N 716 

 

Зразок

 

Форма 26
до пункту 1 наказу 

 

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________

 
ФОТО
35 х 45
 
 

 

 

ЗАЯВА
про оформлення поновлення в громадянстві України

Прошу поновити мене в громадянстві України відповідно до статті 10 Закону України "Про громадянство України".

Про себе повідомляю необхідні відомості:

N
з/п

Запитання

Відповіді

Прізвище, ім'я, по батькові (якщо змінювали прізвище, ім'я, по батькові, то перелічіть всі прізвища, імена, по батькові, які мали) 

  

Дата народження 

  

Місце народження  

  

Громадянство на цей час 

  

Коли та на яких підставах було припинено громадянство України (зазначити дату припинення громадянства та номер відповідного Указу Президента України) 

  

Підстави проживання в Україні (зазначити дату реєстрації чи отримання дозволу на імміграцію)  

  

Місце проживання та номер телефону  

  

 

Одночасно зі мною прошу поновити в громадянстві України моїх дітей:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Дата і місце народження 

Дата припинення громадянства України 

Громадянство на цей час 

 

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую. Під судом та слідством на території іноземних держав не перебуваю.

Підстав, за наявності яких особа відповідно до частини п'ятої статті 9 Закону України "Про громадянство України" не поновлюється в громадянстві України, немає.

Мені повідомлено, що в разі подання завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, рішення про поновлення мене в громадянстві України буде скасовано відповідно до статті 21 Закону України "Про громадянство України".

___ _____________ 20__ року 

______________________
(підпис) 

 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про поновлення в громадянстві України, має:

а) національний паспорт серії ________ N _______________, виданий __________________________
______________________________________________________________________________________;
                                                                                        (коли та ким виданий паспорт) 

б) посвідку на проживання для іноземців серії __________ N ___________________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                               (коли та яким органом видано посвідку) 

в) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________,
видану _______________________________________________________________________________;
                                                                               (коли та яким органом видано посвідку) 

г) посвідчення біженця або особи, якій надано притулок, N ____________________________, видане ______________________________________________________________________________________
                                                                                     (коли та ким видано посвідчення) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року                                                                            ________________________
                                                                                                                                                                                     (підпис заявника) 

Прийняте рішення

Оформити поновлення в громадянстві України відповідно до статті 10 Закону України "Про громадянство України" ________________________________________________________________
                                                                                                                                    (прізвище,
______________________________________________________________________________________
                                                                                               ім'я, по батькові особи)
разом з _______________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові дитини)
______________________________________________________________________________________

 

 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

 

(Наказ|Форма, МВС, від 20.07.2006, № 716 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")