Заява про прийняття дитини до громадянства України

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 20 липня 2006 р. N 716 

 

Зразок

 

Форма 25
до пункту 1 наказу 

 

Президентові України

 
ФОТО
ДИТИНИ
35 х 45
 
 

 

 

ЗАЯВА
про прийняття дитини до громадянства України

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                          (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків чи законного представника дитини)
прошу прийняти до громадянства України відповідно до статті 9 Закону України "Про громадянство України" дитину.

Повідомляю про неї необхідні відомості: 

 

 

N
з/п

Запитання

Відповіді

Прізвище, ім'я, по батькові дитини  

  

Дата народження дитини  

  

Місце народження дитини  

  

У громадянстві якої держави (яких держав) дитина перебуває на цей час 

  

Коли і з якої країни дитина прибула на постійне проживання в Україну  

  

Наявність у одного з батьків, опікуна чи піклувальника дозволу на постійне проживання (дозволу на імміграцію) в Україні (зазначити прізвище, ім'я, по батькові та дату отримання дозволу) 

  

 

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ _____________ 20__ року 

________________________
(підпис заявника) 

 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про прийняття дитини до громадянства України, має:

а) паспорт серії _______ N _______________, виданий _______________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                      (коли та ким виданий паспорт) 

б) посвідку на проживання для іноземців серії _________ N ____________________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                              (коли та яким органом видано посвідку) 

в) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________,
видану _______________________________________________________________________________;
                                                                              (коли та яким органом видано посвідку) 

г) посвідчення біженця або особи, якій надано притулок, N ____________________________, видане ______________________________________________________________________________________
                                                                                    (коли та ким видано посвідчення) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище та ініціали) 

___ _____________ 20__ року                                                                                _____________________
                                                                                                                                                                                                    (підпис) 

 

 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України

 
Є. Т. Калюжко

 

(Наказ|Форма, МВС, від 20.07.2006, № 716 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")