Зобов'язання припинити іноземне громадянство

 

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства закордонних справ України 
від 15 вересня 2006 р. N 185 

 

 

Зобов'язання
припинити іноземне громадянство

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
зобов'язуюся, що в разі набуття громадянства України мною буде припинено іноземне громадянство і протягом двох років з моменту набуття мною громадянства України буде представлено до органу, що видав тимчасове посвідчення громадянина України, документ про припинення громадянства іншої держави.

___ ____________ 20__ р.                                                                                   ______________________
                                                                                                                                                                                           (підпис особи)

 

 

 

Директор Департаменту
консульської служби
МЗС України

 
 
Б. М. Базилевський

 

 

(Наказ|Форма, МЗС, від 15.09.2006, № 185 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")