Зобов'язання припинити дитиною іноземне громадянство

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 20 липня 2006 р. N 716 

 

Зразок

 

Форма 18
до пункту 1 наказу 

 

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
припинити дитиною іноземне громадянство

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                         (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків чи законного представника дитини)
зобов'язуюся протягом двох років з моменту набуття громадянства України дитиною ______________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, дата та
__________________________________________________________, яка є громадянином (підданим)
                                                     місце народження дитини)
____________________________________________________, припинити громадянство (підданство)
                                                             (назва держави)
цієї держави і подати до органу, що прийняв рішення про набуття дитиною громадянства України, документ про припинення її громадянства (підданства) ______________________________________,
                                                                                                                                                               (назва держави)
виданий уповноваженим на те органом цієї держави.

У разі неотримання мною з незалежних від мене причин документа про припинення дитиною громадянства (підданства) ______________________________________________________________,
                                                                                                                                   (назва держави)
зобов'язуюся подати декларацію про відмову дитини від громадянства (підданства) цієї держави.

___ ____________ 20__ року                                                                             _______________________
                                                                                                                                                                                      (підпис заявника) 

 

 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України

 
Є. Т. Калюжко

 

(Наказ|Форма, МВС, від 20.07.2006, № 716 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України")