Запит на отримання публічної інформації

Додаток 24
до наказу Головдержслужби
26.03.2008 N 71 

 

 

 

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

(форма для подання інформаційного запиту від фізичної особи в письмовому виді)

Розпорядник інформації                    Головне управління державної служби України

П. І. Б. запитувача

  

Поштова адреса /
адреса електронної пошти

  

Контактний телефон

  

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
 

  

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про...
 
 
 

/Загальний опис інформації

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
 

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

 

(Підкреслити обрану категорію)

Дата запиту, підпис

  

 

Зареєстровано:

 

Додаток 25
до наказу Головдержслужби
26.03.2008 N 71 

 

 

 

 

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

(форма для подання інформаційного запиту від юридичної особи в письмовому виді)

Розпорядник інформації                 Головне управління державної служби України

Організація,
юридична особа

  

П. І. Б. представника запитувача, посада

  

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
 

  

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про...
 
 

/Загальний опис інформації

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
 

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

 

(Підкреслити обрану категорію)

Дата запиту, підпис

  

 

Зареєстровано:

 

Додаток 26
до наказу Головдержслужби
26.03.2008 N 71 

 

 

 

 

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

(форма для подання інформаційного запиту від об'єднання громадян в письмовому виді)

Розпорядник інформації                  Головне управління державної служби України

Об'єднання громадян
 

  

П. І. Б. запитувачів
 
 

  

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
 

  

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про...
 
 

/Загальний опис інформації

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
 

/Вказати поштову адресу/

 

(Підкреслити обрану категорію)

Дата запиту, підписи запитувачів
 
 
 

  

 

Зареєстровано:

____________

(Наказ, Головне управління державної служби України, від 25.05.2011, № 133 "Про затвердження форм запитів на отримання публічної інформації")