Акт приймання-передачі особи (реадмісія)

Додаток
до Інструкції про порядок дій органів внутрішніх справ та органів охорони державного кордону з реалізації положень Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб 

 

 

 

 

АКТ
приймання-передавання особи

"___" ____________ 20__ рік

Цей акт складений в пункті пропуску "__________________" про те,
                                                                                              (найменування)
що ________________________________________________________________________________,
                                                                           (посада, звання, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та __________________________________________________________________,
                                                                                                   (посада, звання, прізвище, ініціали)
з другої сторони, о ___ год.___ хв. за київським часом "___" ____________ 20__ року перший передав, а другий прийняв громадянина(ку) _____________________________________________:
                                                                                                                                                     (держава) 

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

Дата та місце народження ____________________________________________________________

Місце проживання ___________________________________________________________________

Стать ______________________________________________________________________________

Мова, якою розмовляє особа __________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу, ________________________________________________________
                                                                                         (тип документа, номер документа, ким та коли виданий)
___________________________________________________________________________________

Неповнолітні діти, які передаються з особою ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Дані про звернення особи до компетентних органів держави - члена ЄС з приводу отримання статусу біженця _____________________________________________________________________
                                                                                        (місто, орган та результати звернення)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

З особою передані такі матеріальні цінності (транспортні засоби, вантаж, речі тощо):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Причини і обставини затримання особи: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Результати розгляду матеріалів справи про адміністративне правопорушення
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються до акта: ______________________________________________
                   (документ, що посвідчує особу, постанова, протокол про адміністративне затримання, схема місця
                                                                        затримання, пояснення затриманого тощо)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Заяви (інформація) представників Сторін під час приймання-передавання:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                         (обов'язково вказувати про наявність чи відсутність заяв, звання, підпис, прізвище, ініціали)
___________________________________________________________________________________

Заяви та скарги особи:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
               (обов'язково вказувати про наявність чи відсутність заяв та скарг, підпис, прізвище, ініціали особи (осіб))

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________
                                                            (підпис, прізвище та ініціали особи, яка приймається) 

Цей акт складений у двох примірниках українською та _____________ мовами. Обидва тексти ідентичні і мають однакову чинність. Сторони обмінялися примірниками. 

Передав: _____________________________
                                                (посада)
_____________________________________
_____________________________________
                 (звання, підпис, прізвище, ініціали) 

Прийняв: _____________________________
                                                   (посада)
_____________________________________
_____________________________________
                 (звання, підпис, прізвище, ініціали) 

 

 

(Наказ|Інструкція, МВС|Адміністрація Державної прикордонної служби, від 12.11.2010, № 552/862 "Про затвердження Інструкції про порядок дій органів внутрішніх справ та органів охорони державного кордону з реалізації положень Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб")