Європейський суд продовжив термін виконання пілотного рішення "Іванов проти України" на шість місяців.

Європейський суд з прав людини продовжив термін виконання пілотного рішення "Юрій Миколайович Іванов проти України" на шість місяців.

Пілотним рішенням Європейського суду з прав людини "Юрій Миколайович Іванов проти України" державу було зобов'язано запровадити ефективний засіб юридичного захисту, який би забезпечив адекватний та достатній захист від невиконання або затримки у виконанні рішення національного суду, за виконання якого вона несе відповідальність відповідно до принципів, встановлених практикою Європейського суду з прав людини.

На виконання зазначеного рішення Міністерством юстиції було розроблено проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду" (№ 7562), який 14 січня 2011 року Урядом подано на розгляд Верховної Ради.

Враховуючи заходи, вжиті державою на виконання рішення "Юрій Миколайович Іванов проти України", за клопотанням Міністерства юстиції Європейський суд з прав людини продовжив строк виконання пілотного рішення до 15 липня 2011 року, про що повідомив листом від 21 січня 2011 року.

Источник: ligazakon.ua