Ухвалено Митний кодекс України у новій редакції

Закон спрямований на приведення Митного кодексу України у відповідність до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове ввезення а також імплементацію у національне законодавство Рамкових стандартів безпеки Всесвітньої митної організації та реформування митної служби України.

Згідно із законом, установлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності митних органів, та інші заходи, спрямовані на реалізацію митної політики України становлять митну справу.

Законом, зокрема, передбачено:

право декларанта на здійснення митного оформлення товарів у будь-якому митному органі;

проведення митного оформлення протягом 4-х годин з моменту подання митної декларації та документів;

персональна відповідальність посадової особи митниці за неправомірні затримки митного оформлення;

використання однієї декларації (попередня декларація) для здійснення різних митних формальностей, наприклад контролю за доставкою в митний орган призначення, розміщення на склад тимчасового зберігання або початку митного оформлення для вільного обігу;

чіткі підстави для відмови у митному оформленні та обов´язки митниці надати вичерпні роз´яснення;

право декларанта задекларувати товари до моменту їх прибуття в Україну або до митного органу призначення;

звільнення декларанта від відповідальності за ненавмисні помилки тощо.

Згідно із законом, безпосередньо нормами Кодексу встановлено перелік особистих речей, які при переміщенні громадянами через митний кордон України не підлягають декларуванню та звільняються від оподаткування, лібералізувати норми щодо вивезення товарів.

Документом визначено порядок надання, призупинення та відкликання статусу уповноваженого оператора економічної діяльності, який дозволяє суб´єкту зовнішньоекономічної діяльності користуватися спеціальними спрощеннями при здійсненні митного оформлення тощо.

Відповідний законопроект зареєстровано за №8130-д.