Верховна Рада України ухвалила Закон "Про морські порти"

Законодавчий акт визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади створення і розвитку морських портів, здійснення портової діяльності.

Цей закон регулює діяльність органів виконавчої влади, що здійснюють державне регулювання та управління у сфері портової діяльності; державних і морських адміністрацій порту, власників морських терміналів, портових операторів та споживачів їх послуг (товарів, робіт); підприємств, організацій та установ, що надають спеціалізовані послуги в порту та морському терміналі.

Дія цього закону не поширюється на пункти базування кораблів Військово-Морських Сил України, Морської охорони Державної прикордонної служби України, а також пункти базування військово-морських кораблів інших держав, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Закон встановлює державне регулювання у сфері портової діяльності, основними завданнями якого є: сприяння формуванню ринку портових послуг шляхом реалізації економічної, тарифної, науково-технічної і соціальної політики на транспорті; забезпечення надійного та безпечного функціонування морського транспорту; встановлення, розвиток та реалізація зовнішньоекономічних зв'язків України.

Державне регулювання у сфері портової діяльності здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту, а також інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень.

Законодавчим актом визначено, що "порт або морський термінал набуває статусу морського порту або морського терміналу з моменту внесення його до Державного реєстру морських портів і морських терміналів та втрачає його з моменту виключення зі згаданого реєстру".

Згідно із законом, "для здійснення господарської діяльності, управління державним майном у порту, забезпечення безпеки судноплавства, загальної безпеки, включаючи охорону суден і портових засобів, утримання інфраструктури порту за рішенням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у сфері його управління створюється державна адміністрація порту.

Державну адміністрацію порту очолює начальник порту, який призначається на посаду центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту на умовах контракту відповідно до законодавства.

Внесення порту або морського терміналу до Державного реєстру морських портів і морських терміналів до відведення відповідної акваторії державній адміністрації порту та (або) до визначення морської адміністрації порту, на яку покладаються функції державного нагляду за безпекою судноплавства в акваторії порту та надання послуг на території порту або морського терміналу, заборонено.

Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту забезпечує своєчасне інформування про зміни в переліку та статусі портів і морських терміналів відповідно до міжнародних зобов'язань України".

Законом також передбачено: "у разі виключення морського порту з Державного реєстру морських портів і морських терміналів порядок подальшого використання акваторії, території і спеціалізованого майнового комплексу та іншого державного майна, закріпленого за державною адміністрацією порту, визначається Кабінетом Міністрів України".