Мін'юст розпочав виконання повноважень центрального органу з питань банкрутства
З 21 листопада 2011 року Міністерство юстиції та його територіальні органи розпочали фактичне виконання повноважень з формування та забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства. Одночасно, з сьогоднішнього дня, набрали чинності всі нормативно-правові акти Мінюсту з питань банкрутства, які регламентують порядок реалізації Міністерством нових повноважень. Про це повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович.

Як відомо, Мін’юст було визначено головним центральним органом виконавчої влади у даній сфері внаслідок оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та ліквідації Державного департаменту з питань банкрутства. Відповідні повноваження у сфері банкрутства визначені Положенням про Міністерство юстиції, затвердженим Указом Президента України 6 квітня 2011 року.

За словами Міністра юстиції, у зв‘язку з набранням нових повноважень, з 21 листопада 2011 року Міністерство юстиції розпочало здійснювати понад десяток нових функцій.

Так, на Мін‘юст покладено повноваження з ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Відповідно, Міністерство встановлюватиме та затверджуватиме форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Міністерство юстиції здійснюватиме ліцензування діяльності фізичних осіб - підприємців, які провадять діяльність як арбітражні керуючі(розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори). Зокрема, Мін‘юст видаватиме, переоформлюватиме та анулюватиме ліцензій, видаватиме дублікати ліцензій на провадження діяльності арбітражних керуючих, прийматиме рішення про визнання таких ліцензій недійсними, а також здійснюватиме контроль за додержанням арбітражними керуючими ліцензійних умов). Крім того, Міністерство юстиції займатиметься організацією підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Також, на Мін‘юст покладено повноваження щодо надання пропозицій господарському суду кандидатури арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених законом випадках.

Мін‘юст проводитиме експертизи фінансового стану державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, під час підготовки справи про банкрутство до розгляду або її розгляду господарським судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного доручення.

Міністерство юстиції погоджуватиме плани санації та мирових угод у справах про банкрутство господарських організацій, частка держави у статутному капіталі яких становить  понад 25 відсотків, а також сприятиме створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На Мін‘юст покладаються повноваження забезпечувати здійснення процедури банкрутства щодо відсутнього боржника.

Крім того, Міністерство юстиції здійснюватиме підготовку на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних підприємств чи підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25 відсотків.

Олександр Лавринович нагадав, що розпорядження Кабінету Міністрів, яким було визначено момент фактичного початку виконання Мін’юстом повноважень у сфері банкрутства та, відповідно, фактичне припинення повноважень Державного департаменту з питань банкрутства, було ухвалено 16 листопада на засіданні Кабінету Міністрів.

На сьогодні, за словами Міністра юстиції, Міністерством проведено всі необхідні заходи для забезпечення виконання нової функції. Зокрема, Мін’юстом затверджено всю необхідну нормативно-правову базу, створено територіальні органи з питань банкрутства у складі головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, здійснено всі необхідні заходи організаційного, кадрового і матеріально-технічного характеру.