В Україні з'явиться єдина база підприємств-банкрутів

Міністерством юстиції затверджено положення про Єдину базу даних підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Відповідний наказ підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович.

Єдина база даних являтиме собою автоматизовану базу даних, що міститиме інформацію про суб’єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства. У разі припинення провадження у справі про банкрутство відомості по кожному боржнику зберігатимуться в Єдиній базі даних протягом п'яти років.

Відомості до Єдиної бази даних вноситимуться не пізніше наступного робочого дня з дати їх отримання відповідальним за ведення Єдиної бази даних працівником Реєстратора.

Реєстраторами Єдиної бази даних визначено Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції, а також структурні підрозділи головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства.

У базі даних міститиметься інформація про стан провадження у справі про банкрутство, про реєстр вимог кредиторів, фінансово-економічні показники діяльності боржника, у тому числі щодо погашення заборгованості із заробітної плати, та інші дані, які отримуватимуться Реєстраторами від арбітражних керуючих та господарських судів.

Згідно з положенням, передбачено надання довідок або витягів з Єдиної бази даних.

Інформаційна довідка з Єдиної бази даних – це документ, який безоплатно надаватиметься за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього провадження у справі про банкрутство, визнання його банкрутом, перебування у процедурі банкрутства.

Довідки міститимуть інформацію щодо боржника: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); його прізвище, ім’я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження  (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб - підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД, форма власності.

Витяг з Єдиної бази даних – надаватиметься на письмовий запит юридичної або фізичної особи стосовно боржника, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство. За пошук у Єдиній базі даних інформації з видачею про це витягу справлятиметься плата в розмірі, установленому Міністерством юстиції України.

Пошук у Єдиній базі даних здійснюватиметься за однією або декількома з таких відомостей: найменування боржника (для юридичних осіб); код боржника згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім’я та по батькові, номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців).

Право повного доступу до інформації, що міститиметься у Єдиній базі даних, матиме лише держатель бази – Міністерство юстиції, та її адміністратор – державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції.

Територіальні органи з питань банкрутства матимуть доступ до інформації Єдиної бази даних виключно щодо боржників, державна реєстрація яких як суб’єктів підприємницької діяльності проведена на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України.

Наказ про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, набере чинності після завершення заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством юстиції України повноважень державного органу з питань банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.