Комментарий к Закону о предельном размере компенсации расходов на правовую помощь

Парламент 20.12.2011 г. принял, а Президент 10.01.2012 г. подписалЗакон "О предельном размере компенсации расходов на правовую помощь в гражданских и административных делах". Кратко основные положения Закона прокомментировал адвокат Михаил Келемен (Юридическая фирма "Гвоздий и Оберкович"):

"Законом України N 4191-VI від 20 грудня 2011 року встановлено граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу під час розгляду судами цивільних та адміністративних справ.

В ньому більш конкретизовано дії, що включаються в поняття правової допомоги. Так, при обчисленні витрат на правову допомогу враховується час витрачений особою, що надає правову допомогу:

на участь у судовому засіданні;

під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням;

під час ознайомлення з матеріалами справи в суді.

Від рішення суду буде залежати, які саме окремі процесуальні дії, вчинені поза судовим засіданням, будуть враховуватись при обчисленні розміру компенсації на правову допомогу.

Слід зазначити, що Законом змінено порядок визначення граничного розміру компенсації, який сплачується за рахунок держави. Раніше граничний розмір компенсації не міг перевищувати суму, що обчислюється виходячи з того, що особі, яка надає правову допомогу, виплачується 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за повний робочий день (постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. N 590). Відтепер граничний розмір компенсації не може перевищувати 2,5 відсотка встановленої законом мінімальної заробітної плати в місячному розмірі за годину участі особи, яка надавала правову допомогу.

Для порівняння слід навести положення пункту 4 "Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави" (затверджено постановоюКабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 821 ) яким встановлено, що оплата праці адвокатів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати за годину роботи адвоката при провадженні дізнання, досудового слідства чи розгляді кримінальної справи судом.

В певній мірі просліджується намагання законодавця привести до єдиного порядку визначення граничного розміру компенсації витрат на правову допомогу в адміністративних, цивільних та кримінальних справах.

Стосовно можливого розміру вартості правової допомоги.

Закон не встановлює обмежень щодо вартості послуг правової допомоги, а лише встановлює граничні розміри витрат на правову допомогу, які підлягають відшкодуванню. Фактично Законом встановлено рівність учасників процесу щодо розмірів витрат на правову допомогу, які можливо отримати з іншої сторони, або ж сплатити останній".