Про акцизний збір 18 грудня 1991 року N 1996-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }
 

{ Дію Закону зупинено згідно з Декретом N 18-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 82 }
 

Про акцизний збір
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 12, ст.172 )
 

{ Вводиться в дію Постановою ВР N 1997-XII ( 1997-12 ) від 18.12.91, ВВР. 1992, N 12, ст.173 }

 

     Стаття 1. Акцизний збір - це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається в ціну цих товарів (продукції).

     Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та його ставки затверджуються Верховною Радою України.
 

     Стаття 2. Платниками акцизного збору є суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують на території України підакцизні товари.
 

     Стаття 3. Об'єктом оподаткування є оборот з продажу на внутрішньому ринку як вироблених в Україні, так і ввезених на її територію підакцизних товарів (продукції), якщо інше не передбачено міжурядовими угодами.
 

     Стаття 4. Ставки акцизного збору встановлюються в процентах або у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції).

     Ставки акцизного збору єдині на всій території України.

     Суми акцизного збору по ввезених на територію України товарах зараховуються до республіканського бюджету, а по товарах, вироблених в Україні, - до місцевого бюджету за місцем їх виробництва і республіканського бюджету у співвідношеннях, встановлених Верховною Радою України.
 

     Стаття 5. Акцизний збір не справляється при реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт, якщо інше не передбачено міжурядовими угодами.

     Додаткові пільги щодо акцизного збору по окремих товарах та платниках встановлюються Кабінетом Міністрів України, а також місцевими Радами народних депутатів в частині сум, що зараховуються до місцевого бюджету.
 

     Стаття 6. Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно, виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів (продукції) за встановленими ставками.

     Акцизний збір сплачується в порядку і строки, встановлені положенням, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.
 

     Стаття 7. Платники акцизного збору несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасну його сплату відповідно до чинного законодавства України.
 

     Стаття 8. Контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати акцизного збору здійснюється податковими інспекціями згідно з Законом Української РСР "Про державну податкову службу в Українській РСР" ( 509-12 ). 

 Президент України                                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 18 грудня 1991 року
      N 1996-XII