Про відповідальність за створення не передбачених законодавством військових або інших збройних формувань чи груп 18 вересня 1991 року N 1564-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про відповідальність за створення не передбачених законодавством військових або інших збройних формувань чи груп

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.650 )
 

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

 

     З метою недопущення створення не передбачених законодавством військових або інших збройних формувань чи груп Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 

     II. Встановити, що попереднє слідство у справах про злочини, передбачені статтею 187-6 Кримінального кодексу Української РСР ( 2002-05 ), провадиться слідчими органів внутрішніх справ. Справи про ці злочини підсудні Верховному Суду Кримської АРСР, обласним, Київському міському судам.
 

     У зв'язку з цим внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05; 1002-05 ) такі зміни і доповнення:
 

     1. Пункт 3 статті 34 після цифр "187-3" доповнити цифрами "187-6".

     2. Частину другу статті 112 після цифр "184" доповнити цифрами "187-6".
 

     III. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування в газеті "Голос України". 

 Голова Верховної Ради України                           Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 18 вересня 1991 року
          N 1564-XII