Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" 10 грудня 1991 року N 1955-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 10, ст.138 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) такі зміни:
 

     1. В абзаці п'ятому частини другої статті 2 слова "радянськими та іноземними громадянами, юридичними особами" замінити словами "громадянами та юридичними особами України, іноземних держав".

     2. У частині першій статті 5 виключити слова "інших радянських республік".

     3. У частині другій статті 6 виключити слова "радянської республіки або".

     4. У частині п'ятій статті 7 виключити абзац третій.

     5. У частині другій статті 8 виключити абзац шостий.

     6. У частині першій статті 15 виключити слово "міжреспубліканські".

     7. У статті 16 виключити частину другу.

     8. У частині першій статті 19 виключити слова "Союзом РСР, іншими радянськими республіками та". 

Президент України                                    Л.КРАВЧУК

  м. Київ, 10 грудня 1991 року
           N 1955-XII