Про дію міжнародних договорів на території України 10 грудня 1991 року N 1953-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 1906-IV ( 1906-15 ) від 29.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.540 )
 

Про дію міжнародних договорів на території України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 10, ст.137 )

 

     Виходячи з пріоритету загальнолюдських цінностей, загальновизнаних принципів міжнародного права, прагнучи забезпечити непорушність прав і свобод людини, включитись у систему правових відносин між державами на основі взаємної поваги державного суверенітету і демократичних засад міжнародного співробітництва, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Встановити, що укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід'ємну частину національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. 

Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 10 грудня 1991 року
        N 1953-XII