Про захист іноземних інвестицій на Україні 10 вересня 1991 року N 1540а-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про захист іноземних інвестицій на Україні

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 46, ст.616 )

 

     Стаття 1. Інвестиції, прибутки, законні права та інтереси іноземних інвесторів на території України захищаються її законами.
 

     Стаття 2. Іноземні інвестори мають дотримуватися законодавства України та не завдавати шкоди її державним, соціальним та економічним інтересам.
 

     Стаття 3. Держава не може реквізувати іноземні інвестиції за винятком випадків стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Рішення про реквізицію іноземних інвестицій приймає Кабінет Міністрів України. Компенсація, що виплачується в цих випадках іноземному інвестору, має бути адекватною та ефективною.
 

     Стаття 4. Іноземним інвесторам гарантується перерахування за кордон їх прибутків та інших сум як в карбованцях, так і в іноземній валюті, що отримані на законних підставах.
 

     Стаття 5. Іноземні інвестори можуть реінвестувати прибутки на території України.
 

     Стаття 6. Іноземні інвестори сплачують податки, встановлені законодавством України.
 

     Стаття 7. Кабінету Міністрів України до 17 вересня 1991 року підготувати та внести у Верховну Раду України пропозиції про перелік видів діяльності, які здійснюються іноземними інвесторами за спеціальним дозволом (ліцензією) та порядок такого ліцензування. 

 Голова Верховної Ради України                         Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 10 вересня 1991 року
        N 1540а-XII