Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України 10 вересня 1991 року N 1540-XII


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 46, ст.615 )
  ( Із змінами, внесеними згідно з Декретом N 8-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст.521 )
 

     Стаття 1. Встановити, що майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об'єктів союзного підпорядкування, розташованих на території України, є державною власністю України.
 

( Дію статті 2 зупинено у частині повноважень Фонду державного майна України, крім його повноважень як орендодавця згідно з Декретом N 8-92 від 15.12.92 ) Стаття 2. Кабінету Міністрів України, в основному до 1 жовтня 1991 року, забезпечити перехід зазначених підприємств, установ та організацій у відання органів державного управління. Повністю закінчити цю роботу до 1 грудня 1991 року. Майно цих підприємств передати Фонду державного майна.
 

     Стаття 3. Визнати недійсними майнові договори, якими змінено форму власності, укладені під час дії мораторію, встановленого постановою Верховної Ради Української РСР 29 листопада 1990 року.
 

     Стаття 4. Встановити, що рішення державних органів, органів громадських, політичних, кооперативних, інших організацій і підприємств, посадових осіб, а також договори та інші угоди, прийняті чи здійснені на основі законодавства СРСР щодо зміни власника і форм власності, а також створення акціонерних та спільних підприємств за участю органів влади та управління Союзу РСР після прийняття Постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року "Про проголошення незалежності України" ( 1427-12 ) без узгодження з відповідними органами управління, визначеними Кабінетом Міністрів України, вважаються недійсними.
 

( Дію статті 5 зупинено у частині повноважень Фонду державного майна України, крім його повноважень як орендодавця згідно з Декретом N 8-92 від 15.12.92 ) Стаття 5. Встановити, що правонаступником за договорами оренди державних підприємств та контрактів з керівниками на території України, які укладені з міністерствами і відомствами СРСР, є Фонд державного майна України.
 

     Стаття 6. Всім підприємствам і організаціям, що підпадають під дію цього Закону, забезпечити безумовне виконання в 1991 році державного замовлення та договірних зобов'язань на основі законодавства України.

     Керівники підприємств, установ та організацій, які переходять у державну власність України, за виконання покладених на них обов'язків несуть відповідальність перед Урядом України.
 

     Стаття 7. Кабінету Міністрів України провести переговори і укласти угоди з урядами інших республік щодо їх власності на майнові комплекси і фінансові ресурси, що знаходяться на території України, а також на майнові комплекси і фінансові ресурси України, що знаходяться на територіях інших республік.
 

     Стаття 8. Національному банку України встановити порядок здачі дорогоцінних каменів та лому дорогоцінних металів підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території України.
 

     Стаття 9. Кабінету Міністрів України щомісячно доповідати Президії Верховної Ради України про хід реалізації цього Закону.
 

     Стаття 10. Закон набирає чинності з дня прийняття. 

 Голова Верховної Ради України                           Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 10 вересня 1991 року
      N 1540-XII