Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про джерела фінансування шляхового господарства України" 17 листопада 1992 року N 2788-XII


З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про джерела фінансування шляхового господарства України"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст.4 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2789-XII (
 2789-12 ) від 17.11.92, ВВР, 1993, N 2, ст.5 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести такі зміни і доповнення до Закону України "Про джерела фінансування шляхового господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст.648):
 

     1. Абзаци перший і другий преамбули викласти в такій редакції:
 

     "Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення стабільними джерелами фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування України.

     Вказані дороги забезпечують потреби всього народного господарства України в перевезеннях вантажів і пасажирів, є загальнодержавною власністю і поділяються на дороги державного та місцевого значення".
 

     2. Частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
 

     "Кошти, що надходять відповідно до цих джерел, акумулюються на районному, обласному, республіканському (Республіка Крим) та державному рівнях і використовуються для фінансування розвитку автомобільних доріг залежно від їх значення".
 

     3. У назві і тексті статті 2 слова "республіканський", "республіканському" та "республіканського" замінити відповідно словами "державний", "державному" та "державного".
 

     4. Назву та перше речення статті 3 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 3. Бюджет Республіки Крим і місцеві бюджети
 

     У бюджеті Республіки Крим і місцевих бюджетах Верховною Радою Республіки Крим та обласними і районними Радами народних депутатів щорічно передбачаються асигнування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання відповідних місцевих автомобільних доріг".
 

     5. У статті 4:
 

     у частині першій слова "Кримській АРСР" і "Кримської АРСР" замінити словами "Республіці Крим" і "Республіки Крим";

     у частині четвертій слово "республіки" замінити словом "України".
 

     6. Частини першу і другу статті 5 викласти в такій редакції:
 

     "Підприємства, об'єднання, організації, а також підприємці незалежно від форм власності, що реалізують споживачам автомобільний бензин, дизельне паливо, мастила, зріджений та стиснений газ для заправки автотранспорту, сплачують збір на дорожні роботи в розмірі 7 процентів від обсягів їх реалізації. Реалізація зазначених матеріалів підприємствам і населенню провадиться за цінами, збільшеними на суму збору від продажу паливно-мастильних матеріалів.

     Збір справляється підприємствами, організаціями, об'єднаннями та підприємцями, що реалізують споживачам зазначені паливно-мастильні матеріали, і перераховується дорожнім органам".
 

     7. У частині другій статті 6 слово "республіканського" замінити словом "державного".
 

     8. У статті 7:
 

     у назві статті слова "та інших союзних республік" виключити;
 

     у тексті статті слова "а також союзних республік" виключити, а слово "республіканського" замінити словом "державного".
 

     9. Статтю 8 викласти в такій редакції:
 

     "Джерелами фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, також можуть бути:

     кошти від проведення позик, лотерей, продажу акцій, розміщення реклами, добровільних внесків;

     плата за проїзд по автомобільних дорогах транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, що визначається Кабінетом Міністрів України;

     плата за передачу доріг у концесію;

     інші надходження, що не суперечать чинному законодавству".
 

     10. У назві і тексті Закону посилання на "шлях" замінити посиланням на "дорогу".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 листопада 1992 року
      N 2788-XII