Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво" 15 жовтня 1992 року N 2697-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 51, ст.680 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2698-XII (
 2698-12 ) від 15.10.92, ВВР, 1992, N 51, ст.681 )
  ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV (
 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 - набирає чинності з 01.01.2004 року )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону Української РСР "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168) такі зміни і доповнення:
 

     I. У статті 4:
 

     1. Частину першу викласти в такій редакції:

     "Діяльність по виготовленню і реалізації наркотичних засобів, військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин може здійснюватися тільки державними підприємствами, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами".
 

     2. У частині другій:

     абзац третій викласти в такій редакції:

     "виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї";

     в абзаці шостому після слова "виготовлення" доповнити словом "спирту";
 

     доповнити частину абзацами такого змісту:

     "внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;

     агентування і фрахтування морського торговельного флоту;

     виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків поштової оплати;

     посередницька діяльність з приватизаційними паперами;

     надання послуг по охороні державної, колективної та приватної власності;

     монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

     видобування, виробництво й використання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів;

     видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;

     збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;

     виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок;

     проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг по їх обслуговуванню;

     аудиторська діяльність;

     страхова діяльність;

     виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів;

     будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв'язку;

     будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку;

     міжнародні та міжміські поштові перевезення;

     обробка поштової кореспонденції;

     видача і прийом грошових переказів;

     використання радіочастот;

     виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;

     виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;

     виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються діям сейсмічності, а також карстоутворенню, підтопленню, просадкам другого типу, доробці, зсувам та обвалам".
 

     3. У частині п'ятій слово "арбітраж" замінити словами "арбітражний суд".
 

( Розділ II втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
  ( Розділ III втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV (
 436-15 ) від 16.01.2003 )

 

Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 15 жовтня 1992 року
      N 2697-XII