Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про підприємства в Українській РСР" 14 жовтня 1992 року N 2685-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про підприємства в Українській РСР"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.655 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону Української РСР "Про підприємства в Українській РСР" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,

N 17, ст.209, N 38, ст.562, N 39, ст.574) такі зміни:

 

    1. Пункт 6 статті 24 викласти в такій редакції:
 

     "6. Підприємство несе повну відповідальність за додержання кредитних договорів і розрахункової дисципліни. Підприємство, яке не виконує своїх зобов'язань по розрахунках, може бути оголошено арбітражним судом банкрутом у порядку, встановленому Законом України "Про банкрутство" ( 2343-12 ).
 

    2. Пункт 1 статті 35 викласти в такій редакції:
 

     "1. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником або уповноваженим ним органом. За їх рішенням ліквідація може проводитись самим підприємством в особі його органу управління.

     Власник, суд, арбітражний суд або орган, уповноважений створювати підприємства, який прийняв рішення про ліквідацію підприємства, встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

     В разі визнання підприємства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації підприємства визначаються Законом України "Про банкрутство" ( 2343-12 ).
 

     3. В назві і тексті Закону слова "Української РСР", "Радою Міністрів", "Українській РСР", "арбітражу", "арбітражем", "Ради Міністрів", "державного арбітражу" замінити відповідно словами "України", "Кабінетом Міністрів", "Україні", "арбітражного суду", "арбітражним судом","Кабінету Міністрів".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 жовтня 1992 року
       N 2685-XII