Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 7 липня 1992 року N 2554-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст.574 )
  ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 435-IV (
 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356

     - набуває чинності з 01.01.2004

     N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,

     N 21-22, ст.144 - набирає чинності з 01.01.2004 року )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст.416) Верховна Рада Українип о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 

( Пункт 1 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 )

 

( Пункт 2 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
 

     3. У пункті "є" частини першої статті 3 Закону України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23, ст.333) друге речення виключити.
 

     4. Частину другу статті 43 Закону України "Про іноземні інвестиції" ( 2198-12 ) (Відомості Верховноі Ради України, 1992 р., N 26, ст.357) виключити.
 

     II. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 10 січня 1990 року "Про питання, пов'язані з введенням в дію Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду" ( 8657-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 4, ст.44).
 

     III. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 7 липня 1992 року
          N 2554-XII