Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 9, ст.61 )

 

     Відповідно до статті 97-1 Конституції України ( 888-09 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Назву і текст Закону ( 2796-12 ) викласти у такій редакції:
 

"ЗАКОН УКРАЇНИ
 

Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання
 

     З метою оперативного вирішення питань, пов'язаних із здійсненням ринкової реформи, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Делегувати Кабінету Міністрів України тимчасово, строком до 21 травня 1993 року, повноваження видавати декрети в сфері законодавчого регулювання з питань, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України ( 888-09 ), щодо відносин власності, підприємницької діяльності, соціального і культурного розвитку, державної митної, науково-технічної політики, кредитно-фінансової системи, оподаткування, державної політики оплати праці і ціноутворення".
 

     2. Цей Закон ввести в дію з дня його опублікування.
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 грудня 1992 року
          N 2886-XII