Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" 19 листопада 1992 року N 2803-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст. 9 )
 

( Вводиться в дію Постановою ВР N 2804-XII ( 2804-12 ) від 19.11.92, ВВР, 1993, N 2, ст. 10 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 22, ст. 262; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 456) такі зміни і доповнення:
 

     Частину першу статті 5 Закону викласти в такій редакції:
 

     "Встановити для осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади і згодом реабілітовані відповідно до статті 1 цього Закону, грошову компенсацію у розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожний місяць позбавлення волі, але не більш як 75 мінімальних заробітних плат. Одноразово як грошова компенсація реабілітованій особі виплачується до 15 мінімальних заробітних плат, а решта належних грошей - протягом наступних п'яти років. У разі можливості, на вимогу реабілітованого, вся нарахована грошова компенсація може бути виплачена одноразово. Виплата компенсації спадкоємцям не проводиться, крім випадків, коли компенсація була нарахована, але не отримана реабілітованим".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 листопада 1992 року
      N 2803-XII