Про внесення змін до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" 14 жовтня 1992 року N 2688-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.658 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.272) такі зміни:

 

     1. Абзац другий пункту 1 статті 31 викласти в такій редакції:
 

     "Підприємство може бути ліквідовано у разі визнання його банкрутом та на інших підставах, передбачених законодавчими актами України".
 

     2. В пункті 1 статті 32:
 

     з абзацу першого виключити слова "а у разі банкрутства - судом, арбітражним судом";
 

     з абзацу другого виключити слова "або суд, арбітражний суд, який прийняв рішення про ліквідацію підприємства";
 

     доповнити пункт 1 абзацом третім такого змісту:

     "У разі визнання підприємства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації підприємства визначаються відповідно до Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ).
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 жовтня 1992 року
      N 2688-XII