Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання 18 листопада 1992 року N 2796-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст.6 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2814-XII (
 2814-12 ) від 22.11.92, ВВР, 1993, N 2, ст. 8 )
  ( В редакції Закону N 2886-XII (
 2886-12 ) від 19.12.92, ВВР, 1993, N 9, ст.61 )

 

     З метою оперативного вирішення питань, пов'язаних із здійсненням ринкової реформи, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Делегувати Кабінету Міністрів України тимчасово, строком до 21 травня 1993 року, повноваження видавати декрети в сфері законодавчого регулювання з питань, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України ( 888-09 ), щодо відносин власності, підприємницької діяльності, соціального і культурного розвитку, державної митної, науково-технічної політики, кредитно-фінансової системи, оподаткування, державної політики оплати праці і ціноутворення.
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 18 листопада 1992 року
          N 2796-XII