Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво" 14 жовтня 1992 року N 2684-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, ст.144 )

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.654 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону Української РСР "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168) такі зміни:
 

     1. Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:

     "Суб'єкт підприємництва - юридична особа може бути визнана арбітражним судом банкрутом у порядку, передбаченому Законом України "Про банкрутство".
 

     2. У статті 11:

     абзац третій викласти в такій редакції:

     "на підставі рішення суду або арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством України";
 

     абзац п'ятий виключити; у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим.
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 жовтня 1992 року
      N 2684-XII