Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про цінні папери і фондову біржу" 14 жовтня 1992 року N 2680-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 }
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про цінні папери і фондову біржу"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст.645 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону Української РСР "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 38, ст.508) такі зміни і доповнення:
 

     1. Статтю 1 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 

     "Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу приватизаційних паперів визначаються спеціальним законодавством України".
 

     2. Статтю 3 доповнити абзацом такого змісту:
 

     "приватизаційні папери".
 

     3. В тексті Закону слова "Української РСР", "Українській РСР" замінити відповідно словами "України", "Україні".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 жовтня 1992 року
      N 2680-XII