Про внесення змін до Конституції (Основного Закону) України 27 жовтня 1992 року N 2734-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
 

Про внесення змін до Конституції (Основного Закону) України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 49, ст.670 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести зміни до частини першої статті 116 Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) і викласти її у такій редакції:
 

     "Стаття 116. Кабінет Міністрів України утворюється у складі Прем'єр-міністра України, Першого віце-Прем'єр-міністра, віце-Прем'єр-міністрів України, міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України, голів Служби безпеки України, Правління Національного банку України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Державного митного комітету України".
 

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 27 жовтня 1992 року
          N 2734-XII