Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про господарські товариства" 14 жовтня 1992 року N 2692-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про господарські товариства"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.662 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Пункт "в" частини четвертої статті 19 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) викласти в такій редакції:
 

     "в) на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

     на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України "Про банкрутство" ( 2343-12 ).
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 жовтня 1992 року
      N 2692-XII