Про внесення змін до Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" 14 жовтня 1992 року N 2683-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 973-IV ( 973-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.363 )
 

Про внесення змін до Закону України "Про селянське (фермерське) господарство"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.653 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     В абзаці першому пункту 1 статті 30 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" ( 2009-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 14, ст.186) слова "неплатоспроможності (банкрутства) - судом" замінити словами "банкрутства - арбітражним судом".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м.Київ, 14 жовтня 1992 року
      N 2683-XII