Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" 18 вересня 1992 року N 2623-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 42, ст.603 )
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 2624-XII (
 2624-12 ) від 18.09.92, ВВР, 1992, N 42, ст.604 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     До статті 4 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст.348, N 38, ст.562) внести такі зміни:
 

     частину четверту виключити;
 

     частину п'яту і шосту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 18 вересня 1992 року
      N 2623-XII