Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про арбітражний суд" 14 жовтня 1992 року N 2691-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втрачає чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 27-28, ст.180 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про арбітражний суд"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.661 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Пункт перший статті 6 Закону України "Про арбітражний суд" ( 1142-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 36, ст.469) після слова "компетенції" доповнити словами "розглядає справи про банкрутство".
 


 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 14 жовтня 1992 року
      N 2691-XII